Vilkår og personvern

Retningslinjer og personvern

Jeg/vi bekrefter at opplysningene er riktige, samt godkjenner at kredittopplysninger innhentes av våre samarbeidspartnere og at gjenpartsbrev og opplysninger sendes elektronisk på e-post og SMS. Samt at mine personopplysninger blir benyttet ved behandlingen av søknad om lån og kredit, av våre samarbeidspartnere, som også kan kontakte meg/oss via telefon.